HMS

Om HMS

Vi har et strukturert og sikkert HMS og kvalitetssikrings system som er i henhold til ISO 9001.

Dette skal sikre og trygge de ansattes arbeidsdag, hverdag, og hjelpe dem i flere situasjoner ved å ha utfyllende prosedyrer. Det er av ytterste viktighet for HM Group AS at alle ansattes trives i et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Kontakt HMS

May Linda Narum

HMS-ansvarlig/Regnskap

Email: may.linda.narum@hmgroup.no

Nullvisjonen

0
Ulykker
0
Skader
0
Dødsfall

Våre Verdier

Kompetanse

Profesjonalitet, best praksis, spesialisering, engasjement, nøyaktighet og grundighet.

Integritet

Ærlighet, lojalitet, åpenhet, toleranse og pålitelighet.

Lagånd

Gjensidig respekt, støttende miljø, samarbeid, like muligheter, familie, entusiasme og humor.

Trygghet

Trivsel i et inkluderende arbeid og ivaretagelse.

Våre Mål

Vi vil gi våre ansatte en spennende og utfordrende arbeidsplass og hverdag, hvor de kan vokse og utvikle seg erfaringsmessig.

Våre ansatte skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø. Det skal tas nødvendige forhåndsregler så ikke yrkesskade eller yrkesbetinget sykdom inntreffer.

Våre ansatte skal ved arbeidsoperasjoner ha tilgang til egnet og godkjent verneutstyr. Vi skal sammen søke og skape arbeidsmiljøer som iht. til lover og avtaler.

HM Group har som mål å skape en trivelig arbeidsplass og at driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø.

Vårt HMS system er ment for å trygge og sikre arbeidstakernes arbeidsdag.